Övningar med utgångspunkt från "Plankan"

Film 1

Film 2

Film 3

Film 4

Film 5

Film 6

Film 7

Film 8

Film 9

Film 10

Film 11

Film 12

Film 13

Film 14

Film 15

Film 16

Film 17

Film 18

Film 19

Film 20

Film 21