Imitationsövningar

Framåt rotation

Bakåt rotation

Mollis rotation

Tyska rotation

Skruvar

Skruvar & rotation

Handstående rotation